Bestyrelse

Oldermand

Poul Rævdal

Lykkesvej 9

4070 Kirke Hyllinge

Mobil  30 38 10 97

oldermand@ejbybylaug.com

Kasserer

Rita Allerup

Henriksvej 13

4070 Kirke Hyllinge

Tlf.    46 40 61 98

Mobil 23 46 72 72

kasserer@ejbybylaug.com

Bestyrelsesmedlem

Claus Gudmundsson

Boesvej 4

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 

Bestyrelsesmedlem

Gert Meiner

Bramsnæslund 16

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 

Sekretær

Bente Blumensaat

Åsen 1, Ejby

4070 Kirke Hyllinge
 

Mobil 21 60 20 47

blumensaatbente@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jannie Søndergaard Andreasen

Ejby Strandvej 16

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 24 27 80 28

jabosnr2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Karina Jensen

Rønnevej 12

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 20 43 51 27

wormjensen@mail.dk

Suppleant

Jannick Schrøder

Askevej 6

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 

Suppleant

Thomas Schwertfeger

Lykkesvej 11

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 

Revisor

Kaj Hjort

Ejbyvej 75

4070 Kirke Hyllinge

Tlf.    46 40 58 56

Mobil 22 38 88 05

kajbirte@mail.dk

Revisor

Erik Hestbæk

Anders Rasmussensvej 40

4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 

Revisor suppleant

Ulrik Hansen

Lindevej 11

4070 Kirke Hyllinge

Mobil